TSP BASIN AÇIKLAMASI -30 kasım 2019 Trabzonspor Kulübü Genel Kurulu ile İlgili


Levent SEKBAN

Makale tarihi  :  17 Aralık Salı 2019


Trabzon  -SPOR Platformu   BASIN AÇIKLAMASI

 

30 kasım 2019 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü Genel Kurulu ile İlgili TSP BASIN AÇIKLAMA

TSP AÇIKLAMA-1) 30 Kasım 2019 günü yapılan TrabzonSpor Olağan Genel Kurulu ,saat 10 itibarı ile  ile başlangıçta  190 kişiden az  hazirun ile açılmıştır.Bu bilgi,Genel Kurul kayıt bilgisayarlarının kapı  girişi görevlilerinden alınmıştır.

Levent Sekban ile beraber toplam 19 Trabzonspor Genel Kurul Üyesinin imzasının Genel Kurul’da hazır olduğu

“ŞİKE SÜRECİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI VE ÇALIŞMASI “ nın 8.Madde olarak Gündeme eklenmesi ile ilgili talep dilekçemiz,

Sn Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen’e  saat 10.05 te Genel Kurul Divan Başkanı seçildikten sonra  teslim edilmiştir.


2) TMK 79.Madde ve tüzüğün 38/b maddesine göre yazılı önerge ve ek gündeme madde ilave  talebi için katılanların 1/10’unun imzası gerekmektedir.

Başlangıç hazirun sayısının Genel Kurula açıklanıp , Bu Haziruna göre ,dilekçede yeterli imza varsa gündeme eklenme talebi dilekçesinin kabul edilip gündeme eklenmesi ve gündemde ek madde olarak Genel kurulda görüşülmesi  kanuni zorunluluktur.


Dilekçemiz,

Sn Ali Sürmen ,tarafından Türk Medeni Kanun 79.Madde ve Tüzüğümüzün 38.madde B Bendine aykırı olarak dikkate alınmamıştır.

Ayrıca Sn ALİ SÜRMEN’in TrabzonSpor kulübü sitesindeki açıklamasının 5.Maddesinde verdiği 267 kişilik Hazirun sayısı , başlangıç değil sonuç hazirunudur.Başlangıç Hazirunu bize verilen bilgiye göre 190 kişiden azdır.Genel Kurul Divan Başkanı,Genel kurulu başlatırken hazirunda kaç kişi olduğunu Genel Kurula açıklamamıştır.

Genel Kurul Divan Başkanının camiamızı yanlış yönlendirmesi , tüzük hükümlerine aykırıdır.Kabul edilemez.


3) Dilekçemizde ,Şike Süreci Araştırma Komisyonu Kurulması talebimizin başta dikkate alınması gerekirken ,Genel Kurul ‘da Levent Sekban ın ilk konuşmasının 9.Dk sında, yaptığı uyarılardan sonra Sn Ali Sürmen tarafından “ Dilek ve Temenniler” bölümüne sözlü olarak kabul edilmesi de usule ve kanuna aykırıdır.

Levent Sekban ve arkadaşları  tarafından ,ŞİKE SÜRECİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN kurulması ve çalışmasının ek gündem maddesi olarak  Genel Kurul’da görüşülmesi ve sonucunda verilen önergenin oylanması talebimizden  vazgeçilmemiştir.Genel kurul Divan başkanının bu konudaki iddiaları doğru değildir.

Genel Kurul iradesinin , divan kurulu başkanı da olsa  bir kişi tarafından engellenmesi ,gündeme ek madde ilave edilmeyip verilen önergelerin oylamaya sunulmaması  kanuna ve tüzüğümüze  aykırı olduğu için  kabul edilemez. 


4) Sn Ali Sürmen’in açıklamasında 2.maddede “araştırma komisyonu adı altındaki kişilerin bazılarının genel kurul salonunda olmadığı ,Başkanın izninin alınmadığı “ gibi ibareler bulunmaktadır.

Önergede komisyonda yer alacak kişilerden izin alınma ve o kişilerin Genel kurulda bulunma ,hatta o komisyondaki kişilerin Genel Kurul üyesi olma zorunlulukları yoktur.Konusunun uzmanı olmaları yeterlidir.

Önerge TrabzonSpor u ilgilendiren bir durum olduğu için,doğal olarak Trabzon Spor un mevcut Başkanı Sn Ahmet Ali Ağaoğlu komisyon üyelerinden biri olarak komisyona yazılmıştır.

Kaldı ki yönetime bu konularla ilgili bir dilekçe verilmiş,yönetimden yazılı cevap gelmemiştir.

Bu konuyu da içeren  dilekçemizin kaydı , TrabzonSpor Kulübü Genel Sekreterliğinde mevcuttur.

5) Şike Süreci Araştırma Komisyonu kurulması ve çalışması önergemizi gündeme ilave etmeyen ve  usulsüz ve kanunsuz olarak gündeme ilavesine izin vermeyenlerin , “Bunu yönetime sordunuz mu “ demesi çok manidar bir tutumdur.

Bu tutum ,TrabzonSpor Kongre üyesinin iradesini  hiçe saymaktır.Kabul edilemez.

TrabzonSpor’un üyelerinin hiçbiri  TrabzonSpor’un  üzerinde değildir.Hiçbir üyenin bilerek veya bilmeyerek TrabzonSpor’a zarar vermesi kabul edilemez.


6)Hür ve bağımsız TrabzonSpor Genel Kurul Üyeleri olarak ,30 kasım 2019 da yapılan TrabzonSpor  Olağan Genel  Kurulunda  yaşanan usulsüzlükleri ve kanunsuzlukları Trabzon ve Türkiye Spor kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyor,bir kez daha Trabzonspor Genel  Kurullarında ,bu ve buna benzer usulsüzlükler olduğu takdirde kanun ve tüzüğümüzün  bizlere verdiği hakları sonuna kadar kullanacağımızın  ve bundan önce olduğu gibi yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini  istiyoruz.

7) Bir kez daha hatırlatalımki , sadece Trabzonspor Genel kuruluna rapor verecek olan

ŞİKE SÜRECİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU  ,TrabzonSpor’un, yaşadığı ŞİKE sürecindeki maddi ve manevi zararlarının tespiti ve tazmini için gerekli yolların araştırılması ve uygulanması, bunun sonucunda bu çalışmanın TrabzonSpor’umuzun kayıtlarına geçmesi için kurulması düşünülen ,eğer kabul görürse TrabzonSpor a faydalı hizmet eden  ve belli bir sürede çalışacak bir komisyon olacaktır.

Çalışma Şartları ve detayları ,30 Kasım TrabzonSpor Olağan  Genel kurulunda  dilek  ve temenniler bölümünde okunmuş  ama bu konudaki önergelerin görüşülmesi ve oylanması  ek gündeme alınmamıştır.

Hiçbir kimsenin camiamızı yanlış yönlendirmesine seyirci kalmayacağımızın ve yanlış yönlendirmenin tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerçeğinin, her bir  Trabzon Spor Genel Kurul üyesi ve Spor kamuoyu tarafından  bir kez daha bilinmesini istiyoruz.


Türk Spor Kamuoyuna Saygılarımızla

 

Recep Bakırtaş - TS Üye No:7863

Harun Özdemir-TS Üye No:9600

İsmail Hakkı Doğan - TS Üye No:10204

Deniz Erçin TS Üye No:6905

Levent Sekban  TS Üye No:11498

 


 

www.tsplatformu.com

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

3 aralık Sn Ali Sürmen in TS websitesinde yayınlanan açıklamaları

https://www.trabzonspor.org.tr/tr/haberler/guncel-haberler/divan-baskanimiz-ali-surmenden-gectigimiz-cumartesi-gunu-yapilan-olagan-genel-kurulumuz-ile-ilgili-aciklama-3-12-2019