Yol Haritası -TRABZON - SPOR PLATFORMU 

TESPİTLER, ÖNERİLER, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Çok Değerli Trabzonspor Kongre Üyeleri;TFSPlatformu, TSP birimi olarak, ortak sevdamız olan Trabzonspor'un durumu konusunda tespitler yapacağımız, geleceği konusunda ortak akıl, fikir ve projelerimizi sunacağımız, sonunda da yol haritamızı açıklayıp sizlerden fikir ve öneri alacağımız, yine ortak akılla Trabzonspor'un geleceği için bir yol çizeceğimiz bu platforma hoş geldiniz. Bu ve buna benzer toplantılarda aldığımız kararlar Trabzonspor Yönetimine talip olacak kişilere ışık tutacaktır.

AMACIMIZ ,TRABZONSPOR 'UN Doğru Yönetilmesini Sağlamak,SAHADA KASADA VE MASADA GÜÇLÜ OLMASI için Fikir ve Proje Üretmektir.
MİSYONUMUZ, TrabzonSpor için düşündüğümüz Fikir ve projelerin hayata geçmesini görmek ve Trabzonsporun hakettiği yerde olmasına bir nebze olsun katkı sağlamaktır.

SAHADA KASADA MASADA GÜÇLÜ BİR TRABZONSPOR OLMASI İÇİN BURADAYIZ. TRABZONSPOR’un DOĞRU YÖNETİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN BİRARADAYIZ.

TRABZONSPOR'u kısır döngüden ve gurupların çekişmesinden kurtaracak Projeler Üretmek ve bunları siz değerli Kongre üyelerine anlatmak için akılcı, hukuka saygılı ve bağımsız bir Trabzonspor yönetim politikasının, kongre sürescinde alınacak tavırın ne olması gerektiğini açıklamak için HUZURUNUZDAYIZ.

7-8 Nisan TrabzonSpor Olağanüstü Kongre Süreci ve ondan sonra ARALIK-2018 de yapılacak olağan Kongremiz, Trabzonspor’un devasa sorunlarını çözme, kısaca masaya yatırma ve bu konuda KONGRE üyelerinin ortak tavır alması konusunda, TS tarihi açısından çok önemli bir viraj, aynı zamanda da TS nin uçurumun kenarından dönmesi için tarihi bir fırsattır.

Tespitlerimiz


TrabzonSpor Kulübünün ve adıyla özdeşleşmiş TrabzonSpor Futbol takımının, 2010-2011 Şike sezonundan beri hem sahada hem kasada hem de zihinlerde giderek artan tempolu bir düşüş yaşadığı hepimizin malumudur. Ne oldu da Trabzonspor 7-8 yılda bu hale geldi? Özellikle Sadri Şener Döneminin son demlerinde başlayan, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde kötü bir yönetim anlayışı ile giderek artan borçlar, sportif anlamdaki başarısızlıklar, Muharrem USTA Döneminde ayyuka çıkmış ve iddialara, belki de yapılan algı yönetimine göre geri dönülmez bir safhaya girmiş bulunmaktadır.

Yalnız, bizler gerçek Trabzonspor Sevdalıları olan Aklı Selim Trabzonspor Kongre Üyeleri için umutsuzluğa, çözümsüzlüğe asla yer yoktur. Bu konuda yapılan algı yönetimlerine ve propagandalarına şiddetle karşı çıkıyoruz.

Bu 8 yıllık dönemde Trabzonspor sahasında, sıradan lig takımlarından 6 gol yer hale gelmiş, 6-7 gollü mağlubiyetler ile lig 6. Ve 7. Liği giderek kanıksanır hale gelmiştir. Ama en önemlisi Şirketlerinin büyüklüğünü kısa zamanda 2-3 katına çıkaran Trabzonspor yöneticileri, iş Trabzonspor’a gelince Trabzonspor’u çok ciddi anlamda başarısızlığa ve güçsüzlüğe sürüklemiştir.

50.yıl şampiyonluğu, Lucescu hayalperestliği ile Trabzonspor kongre iradesinin gözünü boyayan Usta Yönetimi, zamanla 1,5 -2 sene içinde çatlamış ve artık Trabzonspor bu basiretsiz yönetimle uçurumun kenarına gelmiştir. TRABZONSPOR ,M. USTA yönetiminde maddi, manevi çok büyük zararlar görmüştür.

Öncelikle KASADA, akabinde SAHADA ve bunun sonucu olarak MASADA ve tüm sporseverlerin gözünde, PARA, PRESTIJ, İTİBAR VE GÜÇ kaybetmiştir.

Trabzonspor’u kapalı kapılar ardında yapılan kulisler, pazarlıklar, dar alanda paslaşmalar, kongre üyelerini ve TS taraftarlarının duygularını kullanarak afaki vaadlerle, son 8 yıldır yönetenler gelinen yerde baş sorumlu ve günahkarlardır. Genel kurula ve hukuk önünde hesap vermemek için her türlü yan yolu kullanmışlardır. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yoktur.

Şimdi de yine Gündeme aldıkları İbra maddesini geçirmek için, Parasal destek havucu gösteriyorlar,Sanki kendileri Trabzonsporu bu duruma düşürdükleri yetmiyormuş gibi. Açıklanan BORÇLARIN ne Olduğunu, Kulübümüzün gelir-gideri, kar zararı, hesapları, borç ve alacağın miktarını tam olarak bilip ona göre konuşan yönetici var mı? Oradaki borçların, yıkımın Ekonomik, iktisadi ve yönetimsel nedenleri nelerdir? Bilen ve açıklayan var mı? Tabii ki Yok.. Çünkü esas amaç, esas gündemi örtmek ve tartıştırmadan Yönetimi İbra dan geçirmek ve sorumluluktan kaçmak olarak gözüküyor.

ARTIK TRABZONSPOR’UN TECRÜBESİZ DENENMİŞLERE, TECRÜBELİ MENFAATÇİ YÖNETİCİLERE, HEM TAHAMMÜLÜ HEM DE İHTİYACI KALMAMIŞTIR.

EĞER BİR İHTİYAÇ VARSA!

Bu Son 8 Yıllık Yönetim iradesini oluşturanların TRABZONSPOR'a maddi ve manevi verdikleri zararın karşılığını ödeme ihtiyacıdır. Yönetimde kişilerin, itibarlarını ve Trabzonspor Sevdalarını göstermeleri için, Trabzonspor’a bu konuda kesinlikle ihtiyacı vardır. Trabzonspor’a destek olmak borç vermek değil hibe yapmaktır. Bu konuda kesin ve net açıklama bekliyoruz.

SİYASET Mekanizmasına tabiiki İhtiyaç vardır, ama bu ihtiyaç karşılıklıdır ve TS yönetimleri - buna göre tavır almalıdır. Kişilerin değil, Trabzonsporun ve Türk Sporunun menfaatleri düşünülerek Türk Siyasetinden Türkiye Cumhuriyeti Devletinden Kurumsal destek istenmelidir. Trabzonspor’un menfaati ve iyiliği Türk Sporunun, Türk kültürünün menfaatine ve iyiliğine olacaktır.

Siyasetten destek, Önce kendi projelerimizi ve fikirlerimizi üreterek, Tamamen kurumsal menfaat çerçevesinde ve yukarıda belirtilen ortak payda da talep edilmelidir. Siyasetin talepleri de partilerin veya kişilerin değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Milletinin çıkarları için olursa kabul edilmelidir. Siyaset Türk sporunun emrinde olmalıdır. Türk Sporu ve Trabzonspor Kulübü zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için vardır.

Sayın Trabzonspor Sevdalıları ve TS Kongre Üyeleri

TRABZONSPOR'un kişilere değil Akıllı, İlkeli ve Basiretli Yönetime, TrabzonSpor'u uzun yıllar sistemli yönetecek bir Yönetim ve TS Kongre Üyesi Yapısına, Yeni bir Tüzüğe, TS yi ileriye taşıyacak Yol haritasına ve Trabzonspor kongre üyesinin güçlü iradesine,aklına ve tabii ki vicdanına ihtiyacı vardır. Bu seçimlerde TrabzonSporumuzun, bir “Geçiş Yönetimi” ve Yol haritası ile Aralık 2018 Kongresine görütürülmesi, Aralık 2018 e kadar çok önemli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Trabzonsporun Mevcut Tüzüğünün 38.maddesi D bendine göre Son sözü Trabzonspor KONGRE ÜYESİ Söyleyecektir” demektedir. İşte Biz de bu konuda ortak tavır almak için buradayız.


7-8 NİSAN GENEL KURUL TAVRIMIZ-TÜZÜK VE HESAPLARIN DENETLENMESİ, İBRA, ÖNERİLER ve ÇÖZÜMLER


Sn. Kongre üyeleri Vicdanlı ve Sevdalı Trabzonsporlular


Önce İKRA,Sonra İBRA Ediniz. TS yönetimini İBRA etmeden önce bu söylediklerimizi İKRA Ediniz.. İKRA (Anlayarak okumak ,dinlemek demektir.) İBRA (doğruluğunu kabul etmek) Evrensel HAKKA,HUKUKA,SPOR AHLAKINA BAĞLI, TrabzonSpor'un Kendi AKLINA, TRabzonspor'a AŞKLA BAĞLI vicdanlı ve Bilgili TS KONGRE ÜYELERİNDEN OLUŞAN "TRABZON-SPOR PLATFORMU" nun, çalışma Azmi ve Kararı,Emeği ve Yüreği 7-8 nisan TS Kongre sürecine çok önemli bir etkide bulunacaktır.

Böyle bir ruha ve onun yaratacağı etkiye inancımız tamdır. Böyle bir ruha sahip olarak bu kongrede seçilecek Geçiş Yönetiminin, ilk ve en önemli görevi TrabzonSpor Anayasasını yani Tüzüğü yeniden yazmaktır. Nisan Ayında yapılacak Kongre’de seçilecek Yönetim Aralık 2018’e kadar görevde kalacaktır. Aralık 2018 tüzük değişiklikliğinin oylanacağı ve yeni yönetimin ,yeni kurulların seçileceği Kongre olmalıdır ve olacaktır.


7-8 NİSAN KONGRESİ SEÇİMLER VE YOL HARİTAMIZ


7 –8 Nisan Kongresinde en önemli gündem mevcut yönetimin mali hesaplarının okunması ve bunun sonucunda Yönetim Kurulunun İbrası maddesi olacaktır.

Öncelikle ;2013 Mayıs Olağanüstü yapılan ve Yargıtay Onaylı Mahkeme kararıyla iptal edilen Genel kurulundan sonra yapılan kongrelerimizde görev alan genel Kurul Divan Başkanları ve üyeleri yönetimlerden yana taraf olarak Yasa ve tüzük hükümleri gereği tarafsız yönetim göstermeyerek üyelerin kararlarına adeta ipotek koymuşlardır.Hesapların Kabulü ve İBRA oylamaların da gerekli oyçokluğunun salonda bulunanların salt çoğunluğu dikkate alınmayarak esas ve usule aykırı davranmışlardır. Divanın Oluşumunda da yanlışlıklar vardır.

Yapılan bu genel kurullar mahkemeye gidilmesi halinde tıpkı iptal edilen genel kurulun akıbetini yaşayacaklardı! Genel Kurulu Yönetecek Divan Heyeti ;yasa,tüzük,etiği bilen üyelere ve alınacak kararlara saygılı kişilerden seçilmelidir. Burada üyeye büyük görev düşmektedir.Gerekirse Divan Başkanı ve Heyetine de müdahil olmalıyız.

İlan edilen ve duyurulan genel kurul gündeminin;”hesaplar,raporlar kabulü ve İbrası” maddelerinin samimi ve iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz. 3 ayı kapsayacak hesap ve raporlar gerçeği yansıtamaz..Trabzonspor’un Şirketler dahil toplam borcu ortaya konamaz.

Bu ve benzeri nedenlerden ötürü;Önerimiz ;

Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun İbraları geriye bırakılmalıdır. 3 Kişilik Hesap tetkik komisyonu kurulmalıdır.

3 Kişilik bu komisyon marifeti ve öncülüğünde Yeminli Bağımsız Denetleme kuruluşlarına denetim yaptırıp,rapora bağlanmalıdır. GEÇİŞ Yönetimi Seçildiğinde Bu hesaplar Denetlendikten sonra Bir Sonraki ARALIK 2018 OLAĞAN KONGRESİNDE Genel Kurulun Gündemine bir önceki Yönetimin; denetimin İbrası, hesapların kabulü maddesi konmalıdır.

Tabii ki Seçilecek Geçiş Yönetiminin İradesi Çok önemlidir.

Biz, Yeni TRABZONSPORU İstemiyoruz,

Trabzonsporun Öz değerlerine bağlı,kurucu ruhun, mücadeleci karakterin hakim olduğu Genç ve Dinamik bir Trabzonspor ve TS yönetimi istiyoruz.
Bunun içinde Mevcut Seçilecek Yönetimin Bu dediğimiz yol haritasına harfiyen uyması ve bu konuda taahhüt vermesi şarttır.

Köklü çözüm için Trabzonspor'un ayağa kalkmasını sağlayacak, Şike davasını sözde değil gerçekte ve özde savunacak, Tüzüğü hazırlayacak bir GEÇİŞ YÖNETİMİ ARALIK KONGRESİNE KADAR SEÇİLMELİDİR.

Sadri Şener yönetiminin son yılı, İHO ve MU yönetimlerin de tüzüğün amir hükümlerine uyulmadığı gibi boşluk ve yetersizlikleri kötüye kullanılarak, Trabzonspor fahiş borçlandırılarak iflasa sürüklenmiştir. Bu duruma kayıtsız kalan diğer kulüp organları ve ileri gelenler de bu suça ortaktır.


GEÇİŞ YÖNETİMİN GÖREVİ - TRABZONSPOR ANAYASASI YANİ TÜZÜK TADİLATI


TS platformunun Bu konuda düşündüğü Geçici kriz yönetiminin, En önemli görevi TrabzonSpor’u kendi özdeğerlerinden vazgeçmeden, evrensel standartlarda yönetecek ,tüm detayları belirlenmiş, TS tüzüğünü taslak olarak hazırlayıp,genel kurula sunmak ve kabul ettirmek olacaktır.

Olması gereken Tüzük, en başta TS‘ nin bugün olduğu gibi aciz durumlara düşmesini engelleyecek ve seçilen yöneticileri, arttırdıkları TS borçlarından dolayı, mali sorumluluk altına sokacak ve TSnin kurumsal menfaatlerini savunacak nitelikte olmalıdır.

TFF,UEFA,FIFA ve dünyadaki gelişmeler ile birlikte Trabzonspor un durumu da gözönünde bulundurularak,Kanun,Yönetmelik,Hukuk ve Etiğe uygun bir tüzük hazırlanarak genel kurulun onayına sunulmalıdır.

Yaklaşık 8 aylık görev süresi olacak olan Yönetim kurulu ,bu geçiş döneminde asgari bu işleri yerine getirmelidir.


TÜZÜKTE OLMASI GEREKEN HUSUSLAR


Tüzük Değişikliği ile birlikte ;

TS un yönetiminin nasıl seçileceği, Hangi kriterlere sahip olması gerektiği, hangi şartlarda nasıl gideceği,TS Yönetiminin nasıl denetleneceği ve ibra edileceğini boşluksuz tarif eden maddeler olmalıdır..

Yeni Kongre üyelerinin ve mevcut TS kongresi kongre üyesi yapısının nasıl belirleneceği, bu konuda nitelik ve dinamizmin nasıl korunacağı, Kongre üyelerinin TS yönetimine etkisini,becerisini ve niteliğini artıracak maddeler olmalıdır.

Trabzonsporun tüm branşlardaki sporcu yetiştirme, satma ve transfer etme, takım yapısı oluşturma gibi konulardaki kurumsal politikasını da belirleyecek maddeler olmalıdır.

Menajer,Yönetici,Futbolcu ve Siyasetçilerin arasında oluşan veya oluşması muhtemel ekonomik-menfaat ilişkisini ortadan kaldıracak, deşifre edip engelleyecek, tespit edildiğinde ağır mali sorumluluklar yükleyen radikal hükümlerin olduğu ve tabii ki diğer birçok önemli hususun yer alacağı maddelerin bulunduğu, hiçbir boşluğun olmadığı BIÇAK gibi keskin hükümlerin yeraldığı TS TÜZÜĞÜ ve Bunu uygulayacak Yönetim Ve Denetim Kurulu iradesi şarttır.


BAZI OLMASI GEREKEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ


Olağan Genel Kurulun Hesap Dönemi 31 aralık tan sonra Mayıs ayı içinde Yapılması,

Yönetim kuruluna ve Başkanlığa Seçileceklerin Denetim Kurulu ve Başkanlığa Seçileceklerin Disiplin kuruluna ve Başkanlığa Seçileceklerin , asgari kriterleri belli olmalıdır.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu aynı anda üç yıllığına seçilmelidir. Birlikte Gelmeli birlikte gitmelidir.

Trabzonspor Üyelerinin Kabul Kriterleri belirlenmeli,Aidat Ödemeyenlere çok açık huşus konmalı Yeni Kongre Üyeleri Trabzonspor Taraftarının da katılacağı yeni bir seçim sistemi ile belirlenmeli ve Oy hakları Her kongre de yeniden belirlenmeli(Bu projenin detayı ayrı bir seminer konusudur)

Genel Kurula Çağrı ve Genel Kurulun yapılması kriterlerinin iyi belirlenip ona göre usulsüzlüklere geçit vermeyecek maddeler olmalıdır.

TS kulübü ile Bağlı Kuruluşlarla ilgili hesapların,incelenmesi denetlenmesi kabulü ve ibrası ana sahip olan Trabzonspor derneğinin yetkisinde olmalıdır. Bağlı Şirketler rutin işleri dışında karar faaliyet yaptırım yatırım serbestliğinde olmamalıdır.Genel Kurulun yetkisinde olmalıdır.Örneğin Sermaye arttırımı Ana sahip Trabzonspor derneğinin Genel kurulunun Kongre üyelerinin nitelikli çoğunluğunun kararına göre yapılabilmelidir.

Şirketlere , TS derneğinin yetkisi olmadan Borçlanma ,Kredi Alma,Satış taahhüt gibi taahhüt altına sokan iş ve işlemler Genel kurulca karara bağlanmalıdır.

TS ye Bağlı Şirketlerin zararlarından dolayı şahsi sorumluluğu olmalıdır.

İBRA edilmeyen Yönetim Denetim ve Disiplin Kurulları Yapılacak ilk Seçimlerde” İBRA edilmeden ADAY olamazlar Hükmü “konmalıdır.Sonuçta tüm hesaplar ve işlemler bağımsız , yeminli uzman Denetlemeden geçirildikten sonra, TS yi masada,Sahada,kasada kayba uğratan yönetimler bunun mali sorumluluğuna katlanmalıdır. ANCAK bu ve buna benzer maddelerin olduğu bir Tüzükle TrabzonSpor, UÇURUMUN KENARINDAN döner ve aklı selimle yazılmış bir TS tüzüğü ile uzun yıllar idare edilir.

SONUÇ: MALİ ÖNERİLER TESPİTLER SORULAR – VE Son SÖZÜMÜZ


İşte Nisan Kongresinde Aday Olan Ve Olacak Yönetimler, 1 Numaraya ,Tüzük Yapılması ,Ayrıca Olması Gereken Değişikliklerin Ne Olduğunu Koymuyorlarsa,Kesinlikle Samimi Değillerdir. MU yönetimi olağanüstü Kongre kararını,çok erkene baskın seçim olacak şekilde alırken,özellikle olması gereken Tüzük değişikliğini sulandırmak, ertelemek veya denetim mekanizmasını örtbas etmek, yararlandığı ve bundan sonra da aday olacak kötü niyetli kişilerin, mevcut TS tüzüğünde bulunan boşluktaki maddelerini korumak için bu Kararı almıştır. Mevcut ve olası iyi niyetli adaylar da ne olduğu belli olmayan Borçların miktarı ile ürkütülmektedir..

Aklı selim TS Sevdalısı TS KONGRE üyeleri, gereğini yapmalı ve TS TÜZÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILMASINI HEP GÜNDEMDE TUTMALIDIR.