#TSP -DUYURU Muharrem Usta Yönetiminin İbrasının Hukuksuzluğu ve Yapılması Gerekenler Hakkında


Levent SEKBAN

Makale tarihi  :  18 Aralık Çarşamba 2019


TSP AÇIKLAMA : TrabzonSpor  Genel Kurulu Üyelerinin  Bilgisine  ve TrabzonSpor Yönetiminin Dikkatine  /18/12/2019 

 KONU: 7-8 Nisan 2018 Genel Kurulda,M.Usta , Mali İbrasının Hukuksuzluğu, yapılması gerekenler ve  bu konuda bilgilendirme 

 

07.04.2018 de Muharrem Usta'nın Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun,Mali İbrasının hukuksuzluğunun kesin  tescili sonrasında bu konu ile ilgili genel kurul toplantısı yapılması önerisi ,tescil edilmeyen Mali tabloların incelenmesi için  Hesap tetkik komisyonu kurulması,bu kararın geriye ve ileriye yönelik diğer genel kurullara emsal teşkil etmesi  ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarından denetim raporu alınması hakkında kamuoyu bilgilendirmesini içermektedir.


Trabzonspor Kongre üyelerinden oluşan Trabzon-Spor Platformu olarak,

30 kasım 2019 da yapılan  olağan TS Genel Kurulu  sonrasında ,bu önemli  dava konusu  hakkında bilgi verilmesi gereği duyduk.


Trabzonspor Kulübü Derneğimizin, 07.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Olağanüstü Genel Kurulu’nda, gündemin 6. maddesine istinaden yapılan oylama neticesinde,

 Muharrem Usta Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ibrasının iptali hakkında, Mayıs 2018 de TrabzonSpor kongre üyeleri

Deniz Erçin ve Levent Sekban tarafından dava açılmış, 3.duruşma sonunda mahkeme 14 mart 2019 da ibranın geçersizliği kararı ile sonuçlanmıştır.


Yüce Türk Adaleti tarafından,yapılan  ibranın ve 6.maddede alınan  kararların hukuksuz olmasından dolayı geçersizliği tescil edilmiş,

yani adı geçen o dönemdeki TS  yönetiminin ibrasının hukuksuzluğu ve iptali yönünde  karar verilmiştir.


2019 tarihinde Sn Ahmet A.Ağaoğlu başkanlığındaki mevcut  Trabzonspor yönetimi Hukuk İşleri tarafından, bu karara itiraz edilmiş, gidilen İstinaf mahkemesinde karar,19 ekim 2019 tarihinde  aynen onanmış ve bu kez karar,yine mevcut yönetim ve hukuk işleri tarafından temyiz mahkemesine götürülmüştür.

Aynı mevcut yönetim,  derneğe bağlı iştiraklerin yönetim kurullarında  geçmiş dönemdeki , Başkan Muharrem Usta dahil 4 yöneticiyi ibra etmemiş ayrıca Eylül 2018 de Trabzonspor resmi internet sitesinde yayınladığı hesap inceleme raporundad a belirtildiği gibi, Muharrem Usta Yönetiminin yaptığı iddia edilen  usulsuzluklerini tespit etmiş,bu konuda da karar eski yönetime tebliğ edilmiş,kamuoyuna açıklanmıştır.


Sonuçta bu kararın iptali için son kez mevcut Sn Trabzonspor yönetimi hukuk işleri tarafından  2 aralık 2019 da TEMYİZ Mahkemesine gidilmiştir.

Aynı durum karşısında iki farklı tutum ve davranış görmek, biz Genel kurul üyeleri tarafından tam olarak anlaşılamamıştır.


Eğer temyiz mahkemesinden de, istinaf mahkemesi kararını  aynen  onama sonucu çıkarsa , sadece adı geçen dönemler için değil önceki dönemlerde  de mali ibra konusunda yapılan aynı usülsuzluklerin tespiti halinde, geçmiş dönem mali ibraların da iptal ettirilmesine kadar gidebilecek ciddi bir konu Trabzonspor yönetiminin karşısında durmaktadır.Bu Trabzonspor kulübüne önceki yönetimler tarafından verilen zararların telafsi konusunda küçük de olsa  bir umut ışığı uyandırmıştır.

 

EĞER TEMYİZ  MAHKEMESİNDEN de , Muharrem Usta Yönetiminin 07 -04-2018 olağanüstü kongresindeki ilgili döneme ait Mali İbrasının hukuksuzluğunun tescili ve kararların iptali sonucu çıkarsa,

Kulübümüzün en yetkili karar organı olan Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’nun, idari ve mali açıdan ibrasının hukuksuz yapılması  ve bu sebepden  geçersiz sayılması nedeni  ile Sayın TrabzonSpor Divan Başkanlığı’na  müracaat edilerek, Kulüp Tüzüğü’nün, 28/m maddesi mucibince,

Muharrem Usta  yönetiminin ilgili döneminin ibrası konusunda Genel Kurul toplantısı  yapılması gerekmektedir.


Bu konudaki Temyiz mahkemesi kararı belirttiğimiz şekilde olursa,olağanüstü  Genel Kurul yapılması talebimizle beraber  en az 3 kişiden teşekkül edecek hesap inceleme komisyonu oluşturulmasını ve oluşturulacak komisyona, en az iki uluslararası bağımsız denetim kuruluşundan rapor alınması hususunda görev ve yetki verilmesi talebimizi  mevcut TS yönetimine ilettik.


Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarına şu anda bir rapor  hazırlatılıp hazırlatılmadığı,hazırlatılıyorsa hangi kuruluşa hazırlatıldığı  konusundaki bilginin,TrabzonsPor kulübü yönetimi tarafından  internet Sitesi aracılığıyla  yayınlanmasını   ,saygılarımızla arz ederiz.


Bu konuda yol gösterici olması açısından bu dilekçe tarafımızdan temyiz mahkemesi sonuçlanmadan  Yönetim kurulunun bilgisine

e-posta yolu ile iletilmiştir.18/12/2019

 

Spor Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz.

 

 Trabzon- Fikir ve Spor Platformu ve Trabzon- Spor Platformu Birimi Adına

 

Recep Bakırtaş - TS Üye No:7863

Harun Özdemir-TS Üye No:9600

İsmail Hakkı Doğan - TS Üye No:10204

Deniz Erçin -TS Üye No:6905

Levent Sekban  TS Üye No:11498